سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کهور آمریکایی گونه گیاهی خطرناک و فاجعه‌ای دیگر برای خوزستان

کهور آمریکایی گونه گیاهی خطرناک و فاجعه‌ای دیگر برای خوزستان

  گیاهان و درختان سهمی بسزا و نقشی بسیار مهم در زندگی بشر دارند. تلطیف هوا، تعادل دمای محیط، حفاظت از خاک و تامین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز انسان اندکی از سودمندی‌های فراوان آن‌ها است. با توسعه زندگی شهری، صنعتی شدن جوامع و همچنین پیشرفت علم پوشش‌های گیاهی زینتی...